Amnesty International vo štvrtok 24. mája vydala svoju 50. Výročnú správu, ktorá hodnotí stav ľudských práv v 155 štátoch a územiach sveta za rok 2011.

„Rok 2011 bol rokom, v ktorom ľudia povstali proti vládam a iným autoritám v počte, aký sme nevideli celé desaťročia. Protestovali proti zneužívaniu moci, rastúcej nerovnosti, prehlbujúcej sa chudobe a nedostatočnému vedeniu na všetkých úrovniach vládnej moci,“ uviedla Martina Mazúrová, vedúca kancelárie Amnesty International Slovensko.

Ľudské práva na Slovensku v roku 2011

Podľa slov Martiny Mazúrovej na Slovensku dochádzalo aj naďalej k porušovaniu práva na vzdelanie rómskych detí.  „Vláda zlyhala v prijatí konkrétnych krokov, ktoré by viedli k odstráneniu segregácie vo vzdelávaní. V apríli Výbor OSN pre ľudské práva informoval o pokračujúcej segregácii rómskych detí. Európsky súd pre ľudské práva v prvom rozsudku ohľadom nútenej sterilizácie v prípade V.C. proti Slovensku rozhodol, že vláda porušila práva rómskej ženy, ktorá bola násilne sterilizovaná. V júni sa konal druhý ročník pochodu Dúhový Pride Bratislava 2011,  ktorého sa zúčastnilo viac než 1 000 účastníkov a účastníčok…“

Prezentácia Výročnej správy Amnesty International v Banskej Bystrici

Po dnešnej verejnej prezentácii výročnej správy v bratislavskom Artfore na Kozej ulici (od 19. hod.) si aj Banskobystričania môžu vypočuť – a aj diskutovať o tom, čo sa v oblasti ľudských práv udialo vlani vo svete a na Slovensku. V Banskej Bystrici sa prezentácia správy uskutoční v utorok 29. mája od 13. hodiny v politologickej študovni Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB (Kuzmányho 1). Správu bude prezentovať zastupujúci predseda Správnej rady Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.