Súčasťou každej firmy sú bezpochyby aj váhy. Vďaka ním vieme, aké množstvo tovaru predávame a akú váhu má daný tovar. Presnosť váženia však nesmie podceniť žiaden podnikateľský subjekt, čiže firma. Akákoľvek nepresnosť môže v najhoršom prípade ohroziť zdravie kupujúceho.

Aké váhy by mali byť súčasťou vašej firmy?

Počítacie váhy

Ak predávate malé predmety na váhu, je potrebné mať vo firme kvalitné počítacie váhy, ktoré vám určia hmotnosť jedného kusu a na základe toho je možné napočítať potrebný počet kusov.

Takéto váhy sa používajú najmä v železiarstvach, na inventúrach a vo výrobných procesov, kde je potrebné zistiť hmotnosť referenčnej vzorky a na základe toho zistiť počet kusov položených na váhe.

V ponuke kvalitných počítacích váh nájdete dokonca aj také počítacie váhy, ktoré vám umožnia prepojiť ich s tlačiarňou a počítačom.

Ak teda podnikáte, zaobstarajte si kvalitné počítacie váhy a nezabúdajte si zistiť, či je v cene zahrnuté aj metrologické overenie.

Obchodné váhy

Do kategórie obchodných váh spadajú aj kuchynské váhy. Ak vlastníte reštauračné zariadenie alebo mäsiarstvo, je potrebné vlastniť spoľahlivé obchodné váhy, ktoré vám presne určia váhu vážených surovín potrebných na prípravu pokrmov. Využívajú ich v predajniach so zeleninou a ovocím. Od týchto váh sa vyžaduje 100% spoľahlivosť pri vážení.

Ak vlastníte predajňu, odporúčame vám kupovať také obchodné váhy, ktoré majú tri displeje zobrazujúce hmotnosť, jednotkovú cenu a celkovú cenu. Ak máte reštauráciu, uprednostnite obchodné váhy na prevažovanie porcií.

V ponuke kvalitných váh nájdete okrem týchto dvoch aj analytické, laboratórne a plošinové váhy. Tieto váhy sú však vhodnejšie do firiem technickejšieho zamerania.

Nezabúdajte však, že presnosť váženia je dôležitá a že vám ju zaručia len kvalitné váhy. Nešetrite preto pri kúpe nových váh do firmy a vyberajte len cenovo dostupné s metrologickým overením.