Ilustračné foto: Granvia Construction

Od pondelka 19.09.2011 je naplánované presmerovanie dopravy v oblasti križovatky Cementáreň pri ČS Shell v Banskej Bystrici.

Od 19.09.2011 až do ukončenia stavby bude doprava pri križovatke Cementáreň presmerovaná z pôvodnej cesty I/66 na novovybudovanú časť rýchlostnej cesty. Doprava bude vedená obojsmerne.

Presmerovanie dopravy sa realizuje z dôvodu dobudovania pripojenia existujúcej cesty I/66 na rýchlostnú cestu R1 na konci úseku.