rychlostna cesta R1Polícia upozorňuje vodičov, že od 30. marca 2014 do 1. septembra 2014, bude čiastočne uzavretá rýchlostná cesta R1 z dôvodu realizácie výstavby mosta v rámci stavby rýchlostnej cesty R2 Žiar nad Hronom – obchvat mesta.

Čiastočná uzávierka rýchlostnej cesty R1 začína v smere Žiar nad Hronom – Žarnovica v km 119,750 – 126,982 v pravom a ľavom jazdnom páse etapovite. Premávka počas výstavby mosta na rýchlostnej ceste R1 bude riadená prenosným dopravným značením podľa jednotlivých etáp výstavby.