Úbytok počtu obyvateľov mesta pokračuje. K 31. decembru 2011 mala Banská Bystrica 78 327 obyvateľov, čo je takmer o štyri stovky menej, ako k rovnakému dátumu roku 2010.

Ku koncu minulého roku žilo v Banskej Bystrici 41 474 žien a 36 853 mužov. Narodilo sa 342 dievčat a 347 chlapcov, naopak navždy nás opustilo 352 žien a 343 mužov. Do srdca Slovenska sa prisťahovalo 867 obyvateľov, z ktorých bolo 22 zo zahraničia. Napríklad z Čiech, Veľkej Británie, Švajčiarska a  Nemecka.

Ako informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Monika Pastuchová, z Banskej Bystrice sa vlani odsťahovalo 1 274 ľudí. Najviac Banskobystričanov sa odsťahovalo do Slovenskej Ľupče až 69. Nasledujú Badín (40), Hronsek (22), Vlkanová (22),  Nemce (20),  Medzibrod (18), Selce (18), Ľučatín (16) a ďalšie.

Počet obyvateľov k 31. decembru za posledných 10 rokov

Ak by krivka z posledného desaťročia v Banskej Bystrici pokračovala v nezmenenej podobe, o dvesto rokov by pod Urpínom nežil jediný obyvateľ. Demografické krivky sa našťastie vyvíjajú inak, no aj tento fakt by mal byť výstrahou pre kompetentných.

2002 – 82 299

2003 – 81 759

2004 – 81 698

2005 – 81 281

2006 – 80 080

2007 – 79 670

2008 – 79 197

2009 – 79 003

2010 – 78 724

2011 – 78 327