A opäť sa priblížil čas vianočný, a preto aj tento rok Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripravila podujatie Predvianočná knižnica.

Predvianočná knižnicaV troch pobočkách Verejných knižníc Mikuláša Kováča v meste pod Urpínom môžete zažiť celodenné komunitné stretnutie troch generácií: detí, rodičov a starých rodičov. Čaká na vás predvianočná atmosféra spojená s ukážkami vianočných zvykov a tradícií, tvorivé dielne a v rámci nich výroba vianočných vencov, svietnikov, sviečok, gulí, zdobenie perníkov, pečenie vianočných oblátok, paličkovanie, ale aj burza hračiek a predovšetkým dobrá nálada v prostredí knižnice. Najmenších návštevníkov poteší aj Mikuláš.

Predvianočná akcia v pobočke na Jilemnického 48 (objekt Domova dôchodcov SENIUM) bude už najbližšiu stredu 9. decembra od 9-tej hodiny. Nasledujúcu stredu, 16. decembra sa akcia presunie na pobočku VKMK v MŠ na Karpatskej ulici. Akcia začne opäť od 9.00 hod. Posledná predvianočná knižnica prebehne vo štvrtok 17. decembra v Oddelení pre deti na Lazovnej ulici. Začiatok poslednej predvianočnej akcie začne už od 8.00 hod.