Pacienti z Banskej Bystrice a okolia si za 4 roky jednoznačne obľúbili ambulanciu všeobecných lekárov pre dospelých, v ktorej ordinujú MUDr. Monika Chudíková, MUDr. Miroslav Slobodník, MUDr. Abdulla Al-Kazaz a MUDr. Miroslav Angelovič.

Bystričania najviac oceňujú nadštandardnú ordinačnú dobu, možnosť objednať sa na presný časústretový prístup lekárov a zdravotných sestier.

„Aj napriek pandémii sme boli každý deň otvorení pre našich pacientov a pomáhali sme im prekonávať zdravotné ťažkosti spôsobené ochorením COVID-19. Naši pacienti sa na nás jednoducho môžu spoľahnúť, že sme im nablízku aj počas tohto ťažkého obdobia,“ povedala MUDr. Monika Chudíková.

Praktická Ambulancia na Kuzmányho 19 na Huštáku je otvorená 12 hodín denne od 8.00 do 20.00 hod. v pracovných dňoch, pacienti sa môžu objednať na vyšetrenie na presný čas telefonicky alebo kedykoľvek cez internet na www.praktickaambulancia.sk.

Vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia, pričom ambulancia má zmluvy so  zdravotnými poisťovňami Dôvera, VšZP a Union.

Predpis liekov a zdravotných pomôcok vykonávajú e-receptom – pacienti si buď emailom alebo telefonicky objednajú lieky v ambulancii a potom len priamo vyzdvihnú v lekárni bez návštevy ambulancie. Ambulancia poskytuje nielen diagnostiku a terapiu chronických a akútnych ochorení, ale vykonáva aj laboratórne odbery a vyšetrenia EKG a CRP.

Lekári vykonajú každý rok viac ako 2000 preventívnych prehliadok

Praktická Ambulancia aktívne pozýva pacientov na pravidelné preventívne prehliadky, v rámci ktorých pacienti môžu získať prehľad o svojom aktuálnom zdravotnom stave.

„Je veľmi dôležité hlavne počas pandémie nezabúdať na prevenciu ochorení. Pacient u nás pri preventívnej prehliadke najskôr absolvuje laboratórne odbery, po ktorých pacienta komplexne vyšetríme „od hlavy po päty“, vyhodnotíme jeho zdravotný stav a v prípade zdravotných ťažkostí odporučíme vhodnú liečbu a ďalšie režimové opatrenia,“ dodala MUDr. Miroslav Slobodník.

Okrem preventívnych prehliadok ambulancia vykonáva aj lekárske vyšetrenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, pacienti tak majú možnosť získať zdravotný preukaz, potvrdenie pre vodičský a zbrojný preukaz ako aj absolvovať prehliadky do zamestnania.

Ambulancia naďalej víta nových pacientov

„Vzhľadom na veľký záujem Bystričanov sme rozšírili naše lekárske kapacity, v ambulancii pracujú už 4 všeobecní lekári pre dospelých a radi privítame ďalších nových pacientov, ktorí majú záujem o komplexnú zdravotnú starostlivosť,“ povedal skúsený lekár s dlhoročnou praxou MUDr. Miroslav Angelovič.

Pacientom Praktickej Ambulancie sa môže stať každý občan s platným verejným zdravotným poistením SR, ktorý dovŕšil 18 rokov.

Pre nových pacientov ambulancia vybaví prenos zdravotnej dokumentácie a komunikáciu s doterajším lekárom a zdravotnou poisťovňou, aby aj prechod k novému lekárovi bol pre pacientov „bezbolestný“.

Praktická Ambulancia je otvorená v novostavbe Hušták na Kuzmányho ulici č. 19 priamo pri frekventovanej zastávke MHD Štadlerovo nábrežie s výbornou dopravnou dostupnosťou pre všetkých obyvateľov Banskej Bystrice.

Viac infomácií nájdete na www.praktickaambulancia.sk alebo na 048/619 58 58.