Bystričania už viac ako rok dôverujú ambulancii všeobecných lekárov pre dospelých, v ktorej ordinujú MUDr. Monika Sihelská a MUDr. Andrej Pločica.

Tento skúsený lekársky kolektív spolu so sestričkami poskytuje komplexnú lekársku starostlivosť skúsených všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí majú celkový prehľad o zdravotnom stave pacienta a poradia najúčinnejšiu liečbu.

Pacienti majú možnosť bezplatne sa objednať na vyšetrenie na presný čas cez internet alebo telefonicky a nemusia svoj čas zbytočne tráviť v čakárni.

„Vďaka bezplatnému objednávaniu na presný čas máme ako lekári dostatok času na kvalitné vyšetrenia.“ povedal MUDr. Monika Sihelská.

Vyšetrenia sú hradené zo zdravotného poistenia a ambulancia má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Praktická Ambulancia stále prijíma nových pacientov a sídli v novostavbe Hušták na Kuzmányho 19 v centre Banskej Bystrice priamo pri frekventovanej zastávke MHD Štadlerovo nábrežie.

Ambulancia je otvorená 12 hodín denne, každý pracovný deň od 8.00 do 20.00 hod. a pacientom sa môže stať každý občan s platným verejným zdravotným poistením SR, ktorý dovŕšil 18 rokov.

“Stačí sa objednať na vyšetrenie a pri návšteve s pacientom uzatvoríme štandardnú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vybavíme za pacienta komunikáciu s doterajším všeobecným lekárom a poisťovňou, ako aj prenos zdravotnej komunikácie,“ dodal MUDr. Andrej Pločica.

Viac informácií nájdete na www.praktickaambulancia.sk alebo telefonicky na 048/ 619 58 58.