Prijmeme do nášho kolektívu samostatnú účtovníčku.
Vašou náplňou práce bude:
– komplexné zabezpečenie účtovníckych agend – zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle platných legislatívnych predpisov a interných smerníc v ekonomickom systéme Money S3,
– zodpovednosť za kompletnú oblasť účtovníctva,
– zodpovednosť za DPH – evidencia, mesačný výkaz DPH, kontrolný výkaz, prenos daňovej povinnosti a pod.,
– zodpovednosť za evidenciu, účtovanie a odpisovanie majetku
– tvorba interných predpisov v oblasti účtovníctva,
– spolupráca na mesačných a ročných účtovných závierkach,
– vykonávanie finančnej kontroly v zmysle zákona 375/2015 Z.z.,

Životopis s motivačným listom posielať na e-mail: nasa@rodinnaskola.sk

Kontakt

Spoločnosť: Rodinná škola
Ponúkaná mzda: 1000 €