Regionálny spravodajský portál pre Banskú Bystricu a okolie BBonline.sk posiluje svoj tím o nového redaktora a editora.

V čom spočíva práca redaktora portálu BBonline.sk?

  • Samostatne alebo po zadaní spracúva príspevky na aktuálne témy súvisiace so životom v meste Banská Bystrica od kultúrneho, spoločenského a politického života až po šport podľa zamerania samotného redaktora.

V čom spočíva práca editora portálu BBonline.sk?

  • sleduje aktuálne dianie v regióne a zaisťuje jeho spravodajské pokrytie priamo alebo v rámci siete prispievateľov,
  • autorsky pripravuje príspevky v podobe krátkych správ, samostatných príspevkov, reportáží z podujatí,
  • dohliada nad obsahovou náplňou kalendára podujatí, technickej správnosti sekcií blog a inzercia,
  • vytvára obsah na sociálne siete a zaisťuje šírenie publikovaných príspevkov.

Pre koho je práca vhodná?

Keďže v tomto prípade ide o prácu na niekoľko hodín denne, je to práca ideálna pre flexibilného človeka s inými vlastnými projektami a aktivitami či popri menej vyťažujúcej práci alebo vysokoškolskom štúdiu či pre absolventov pre postupné zapracovanie do pracovného procesu. V prípade obojstrannej spokojnosti je vítaná možnosť rozširovania úväzku a spolupráce.

Čo očakávame?

– výbornú znalosť slovenského jazyka, jeho pravopisu a gramatiky,
– všeobecný prehľad o dianí v Banskej Bystrici a širšom regióne,
– dobrá úroveň štylistiky písaného prejavu a dobrá znalosť slovenskej gramatiky,
– časový priestor pre túto prácu v rozsahu aspoň 4 hodín denne, niekedy aj počas víkendov.

Oceníme aj:
– predchádzajúcu skúsenosť s písaním či inou novinárskou/edičnou prácou,
– potenciálny záujem pracovať pre BBonline.sk v horizonte aspoň niekoľkých rokov,
– mikrofonický hlas a prejav bez výslovnostných chýb či nárečia pre možnosť rozvíjania prezentácie svojej práce aj vo vysielaní BB FM rádia.

Čo ponúkame?

– prácu vo formáte part time na autorskú zmluvu, respektíve dodávanie príspevkov na živnosť,
– mesačnú odmenu podľa vykonanej práce v očakávanom rozsahu od 300 do 500 € pri oceňovaní á 7€ / h alebo podľa dohodnutej hodnoty vytvoreného diela,
– občasné benefity od našich partnerov,
– možnosť kariérneho rastu i nárastu úväzku v rámci média či siete spolupracujúcich médií.

Z domova alebo v kancelárii?

Práca redaktora a editora sa sústreďuje na prácu na našom webe, na ktorý sa môžete pripojiť odkiaľkoľvek. Raz do týždňa by sa však hlavný editor mal stretnúť s ďalšími editormi a redaktormi v našej kancelárii v centre Banskej Bystrice. Tá je editorovi k dispozícii podľa potreby aj inokedy. Práca môže obnášať aj spoluprácu v rámci partnera portálu BBonline.sk – BB FM rádia.

Do kedy a ako sa prihlásiť?

Ak vás táto ponuka zaujala a chcete sa pridať do nášho tímu, budeme radi keď nám v reakcii na túto ponuku napíšte viac o motivácii pracovať pre nás. Od ostatných uchádzačov sa najlepšie odlíšite napríklad aj návrhmi na vylepšenia portálu BBonline.sk. Ku textu nezabudnite pripojiť odkazy na ukážky vašich článkov či inej doterajšej práce v médiách.

S vybranými uchádzačmi bude nasledovať druhé kolo konkurzu.

O portáli BBonline.sk

Spoločnosť REGIONAL MEDIA, s.r.o. prevádzkuje spravodajsko-informačný portál pre Banskú Bystricu a okolie BBonline.sk, ktorý vznikol v lete roku 2010. V roku 2011 sa pridal aj portál ZVonline.sk pre mesto Zvolen. Portál BBonline.sk zaznamenáva denne okolo 6-8 tisíc návštev, pričom v duchu svojho podtitulu „vieme, čo sa v meste deje“ sa zameriava najmä na informovanie o aktuálnych udalostiach a dianí v meste, podujatiach a športových udalostiach. Na fungovaní portálu sa podieľajú približne dve desiatky najmä externých prispievateľov.

Kontakt

Spoločnosť: REGIONAL MEDIA, s.r.o.
Ponúkaná mzda: 7 €