Prijmem montážnikov okien aj bez skúsenosti s touto prácou
Len jednotlivcov nie skupiny
Platové podmienky dohodou

Kontakt

Spoločnosť: Pavol Bučko
Telefón: 0902656238
Ponúkaná mzda: 0 €