Banskobystrická DORA Gallery pozýva milovníkov umenia na prvú tohtoročnú výstavu. Vernisáž výstavy s názvom Pri koryte, ktorá predstaví tvorbu výtvarníka Martina Molčana, sa uskutoční vo štvrtok 2. marca 2023.

Martin Molčan je rodený Banskobystričan. Neďaleko Banskej Bystrice aj žije a tvorí. Od detstva ho fascinovala príroda. Vedel ju dlhé chvíle pozorovať a vnímal, ako sa každou minútou mení.

A práve výstavou Pri koryte chce autor ukázať divákovi svoje vnímanie krajiny, spolu s jej obyvateľmi, ktorí majú častokrát podobné povahové črty ako ľudia žijúci v civilizovanom svete. Inšpiráciu hľadal pri koryte rôznych riek a mokradí na Slovensku, neúnavným pozorovaním fauny a flóry na jej brehoch. Nesnaží sa o provokačné zobrazenie témy, naopak, snaží sa o romantizovanie daného miesta a okamihu, ktorý v ňom nastane. Niekedy ide o vtipný, inokedy zase o hĺbavý okamih, ktorým chce priniesť do priestoru, v ktorom sa bude dielo nachádzať, pokoj a spomalenie.

V súčasnosti sa Martin Molčan venuje prevažne krajinomaľbe a zákazkovej maľbe, ale aj umelecko-remeselným prácam pri reštaurovaní a dizajnérskym úpravám interiérov a exteriérov.

Vernisáž výstavy Pri koryte sa uskutoční vo štvrtok 2. marca o 18.00 h v DORA Gallery (Nad plážou 23, Belveder) v Banskej Bystrici. Výstava potrvá do 7. apríla 2023. Galéria je otvorená v utorok od 13.00 do 15.00 h, v stredu, štvrtok a piatok od 13.00 do 17.00 h.