Stredoslovenské múzeum V rámci cyklu Čo sa skrýva v depozite pozýva tentoraz na zaujímavú púť do minulosti venovanú Bystričanom na ďalekých cestách.

Prednáška venovaná svetobežníkom, rodákom z Banskej Bystrice, sa uskutoční v utorok 18. septembra o 18.00 h v Matejovom dome. Na púti do minulosti bude nadšencov histórie sprevádzať historik Rastislav Molda.

Od stolára až k americkému snu? Nechajte sa inšpirovať príbehom remeselníka Šusteka. Cestovanie v prvej polovici 19. storočia sa stávalo dostupnejším pre širšie vrstvy spoločnosti a postupne prenikalo do ich každodenného života. Aj viacerí rodáci z Banskej Bystrice či blízkeho okolia už v tomto období podľahli čaru objavovania nových kútov Zeme. Dostali sa na zaujímavé miesta vtedajšieho Uhorska, Európy aj sveta. Zo svojich ciest zanechali zaujímavé cestopisné záznamy a výtvarné diela, na základe ktorých dnes môžeme ich cesty spoznať a zrekonštruovať.

Z plejády Bystričanov a osobností spätých s Banskou Bystricou, ktorí podnikli cestu za hranice Uhorska, vyčnievajú predovšetkým maliar Karol Ľudovít Libay, remeselník Daniel Šustek a lodný inžinier a námorný dôstojník Karol Ladislav Kuzmány, syn známeho národovca a prvého podpredsedu Matice slovenskej Karola Kuzmányho. Viac o najznámejších cestovateľoch Banskej Bystrice sa však dozviete na zaujímavej prednáške historika Stredoslovenského múzea Rastislava Moldu.

Ďalšie odkrývanie tajomstiev depozitu Stredoslovenského múzea sa uskutoční 16. októbra s kustódom Vladimírom Klemaničom na tému Astronómia v Banskej Bystrici.