V spádovej  oblasti banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa aktuálne vyskytlo päť prípadov kliešťovej encefalitídy.

V rámci pravidelného monitorovania hygienicko-epidemiologickej situácie v Banskobystrickom kraji vykazujú epidemiológovia za okres Brezno štyri ochorenia na kliešťovú encefalitídu u dospelých osôb z rôznych lokalít okresu. Vo všetkých prípadoch išlo o osoby, ktoré konzumovali čerstvý ovčí syr zo súkromných salašov.

Ochorenia boli laboratórne potvrdené nálezom špecifických protilátok. V epidemiologickom šetrení odborníci banskobystrického RÚVZ pokračujú.

Zároveň za okres Banská Bystrica vykazujú epidemiológovia jedno ochorenie na kliešťovú encefalitídu u dospelého muža z Banskej Bystrice, ktorý má v anamnéze opakované prisatie
kliešťov. Ochorenie je potvrdené laboratórne. V ďalšom šetrení odborníci RÚVZ v B. Bystrici pokračujú.

Pôvodcom kliešťovej encefalitídy je vírus, ktorý dokáže prežiť u rôznych hostiteľov. Nájdeme ho u teplokrvných divých, ale aj u domácich zvierat, ktoré sa dostávajú do kontaktu s prírodou, pasienkami, parkami ako sú kozy, ovce, kravy, psy či mačky.

Hlavným prenášačom vírusu kliešťovej encefalitídy je však kliešť vo všetkých vývojových štádiách (larvy, nymfy, dospelé kliešte). Vírusom kliešťovej encefalitídy je nakazených 0,01 až 5% kliešťov v závislosti od lokality. Kliešťová encefalitída sa môže preniesť aj potravinami, infikovaným a tepelne nedostatočne upraveným kozím, kravským či ovčím mliekom. Inkubačná doba choroby sa priemerne pohybuje od 7 do 14 dní, ale môže trvať aj dlhšie.