Na základe zmluvy so súkromnou spoločnosťou dôjde k vybudovaniu ďalších prestrešených autobusových zastávok MHD. Cestujúca verejnosť sa do roku 2015 dočká vynovenia na desiatich miestach.

zastavka myto
Zastávka Mýto na Partizánskej ceste slúži aj prímestským linkám.

Miest, kde by bolo možné umiestniť prístrešky už nie je veľa. “V roku 2014 sa podarilo zrealizovať takéto prístrešky na autobusových zastávkach Švermova nad kruhovým objazdom – THK pred ÚPV a Pršianska terasa,” znie stanovisko mesta.

V tomto roku by mali byť zrekonštruované, respektíve doplnené o prístrešky, aj zastávky na Moskovskej, na THK smerom k Spojovej a zastávka v Kremničke na parkovisku pred krematóriom. Následne budú zrenovované aj zastávky na Partizánskej ceste oproti SADke, na Tulskej pri pohostinstve U Kucbela či zastávka pri Radvaň Parku. Zrekonštruovaná by mala byť aj zastávka na Sládkovičovej pri obchode Coop Jednota. Prestrešená bude aj zastávka pri pohostinstve Rumpel v Podlaviciach a pri Mýte na Partizánskej ceste. Na základe poslaneckých návrhov bola doplnená aj zastávka na Cementárenskej ceste.