V Banskobystrickom kraji sa opäť udeľovali ocenenia ľuďom so Srdcom na dlani, ktorých dobrovoľnícka práca je výnimočná a vysoko prospešná, a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných. 

srdce na dlani6
Barbora Sujová sa stala dobrovoľníčkou mesta Banská Bystrica za rok 2014. Foto: Matej Kapusta

Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, mestom Banská Bystrica, Regionálnym európskym informačným centrom a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto ocenilo dobrovoľníkov a dobrovoľníčky už po ôsmykrát.

Udelených bolo dvanásť ocenení Srdce na dlani 2014. Roman Vrábeľ, Hedviga Antalová a Ľudmila Kulhányová si prevzali cenu v kategórii dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách. Zora Myslivcová za dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia, v kategórii dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou ocenenie získal Tomáš Štrba. Božena Tisoňová bola ocenená v kategórii dobrovoľníctvo v kultúre a umení, Jánovi Fialovi bolo udelené ocenenie za dobrovoľníctvo vo vzdelávaní, v kategórii dobrovoľníctvo v rozvoji komunity ocenenie získala Stanka Miková.

Dobrovoľníckym projektom roka sa stal projekt Univerzitnej noci literatúry, ktorý realizovali študenti a študentky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ocenenie v kategórii mladí dobrovoľníci do 30 rokov získali Michaela Urbanová a Ivan Siláči. Dobrovoľníčkou mesta Banská Bystrica sa v roku 2014 stala Barbora Sujová.

Ďakovné listy pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok boli odovzdané ďalším jednotlivcom a skupinám, ktoré boli v roku 2014 nominované na ocenenie, a to konkrétne: Lenka Rovňanová, Diana Vigašová, Andrea Štulrajterová, Sanja Nikolov, Alena Kálusová, Júlia Zsírosová, Ondrej Mihaľko, Peter Nemsila Janka Šolcová,  Karin Rusnáková, Timea Rusnáková, Abia Murínová, Anna Pasterčáková, Študenti SoŠ Krupina: Matej Reisinger a Oliver  Greško, Šartlota Winterová, Ivana Sikulová, Dáša Schwarzbacherová, Ján Hudec, Janka Vigašová, Gabriela Koklesová a klienti resocializačného zariadenia Návrat.

Okrem „klasického systému nominácii“ bola v tomto roku vytvorená špeciálna kategória projekt Týždňa dobrovoľníctva 2014, o ktorom mohli hlasovať ľudia prostredníctvom internetovej stránky Centra dobrovoľníctva. Do hlasovania bolo vybratých 5 projektov z rôznych miest Banskobystrického kraja a s rôznymi témami.  Do hlasovania sa zapojilo celkovo 701 ľudí. Víťazným projektom s 215 hlasmi sa stal projekt realizovaný v Banskej Bystrici Natri svoju lavičku!

Centrum dobrovoľníctva pôsobí v Banskobystrickom regióne od roku 2000. Jeho poslaním je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti.