Na tvorbe jedného zo základných dokumentov mestskej samosprávy sa môže podieľať aj široká verejnosť. Banská Bystrica pripravuje svoj nový plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Námestie SNP, Banská BystricaMesto na svojej internetovej stránke zverejnilo dotazník určený pre občanov Banskej Bystrice vo veku od 16 rokov. V dotazníku sa jeho autori pýtajú na to, čo obyvatelia mesta považujú za najvážnejšie problémy, separáciu odpadu, úroveň služieb mesta, ale napríklad aj to, ako sú občania spokojní s informovanosťou o činnosti Mestského úradu a či poznajú činnosť občianskych rád. Poskytnuté informácie sú anonymné, pri zapojení do prieskumu ale môžete hrať o knihy. Výsledky by mali byť následne dostupné na internetovej stránke mesta.

Dotazník je súčasťou komplexného materiálu, ktorý si mesto objednalo v externom prostredí. “Prieskum potrieb obyvateľstva a Prieskum podnikateľského prostredia” vyjde samosprávu celkom 9 890 €. Ďalších takmer desať tisíc eur zaplatí za faciltáciu a metodické vedenie prípravy programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Obe zákazky získala od mesta priamo, len na základe prieskumu trhu, Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. – M.B. Consulting.