Plagat Jun Potulky-page-0Príďte si v nedeľu 16. júna o 14.00 h v rámci podujatia Potulky mestom, ktoré pravidelne organizuje banskobystrické Informačné centrum, vypočuť výklad o jednej z najznámejších rodín v Banskej Bystrici .

Potulky mestom začínajú tradične pri Mariánskom stĺpe a budú pokračovať Hornou ulicou do Vily Dominika Skuteckého, kde sa v priestoroch záhrady dozvieme od Jozefa Ďuriančíka veľa zaujímavých informácií. Potulky sú venované 120. výročiu narodenia banskobystrickej výtvarníčky Karoly Skuteckej, matky známeho dramaturga, esejistu a spisovateľa Petra Karvaša.

Rodina Karoly Skuteckej žila vo vile od roku 1896 až do roku 1941, kedy bola vila arizovaná. Účastníci potuliek budú mať možnosť oboznámiť sa s históriou jednej z najkrajších víl na Slovensku, s rodinou slávneho maliara európskeho významu Dominika Skuteckého a jeho výtvarným dielom. Peter Karvaš vo svojej knihe spomienok venuje rozhodujúcu časť svojho diela záhrade a rodnému domu – vile Dominika Skuteckého.

Každý návštevník Potuliek bezplatne obdrží umeleckú pohľadnicu s portrétom slovenského výtvarného umelca. Poplatok pre dospelých je vo výške dvoch eur, deti do dvanásť rokov majú prehliadku bezplatne.