Motivácia skutočne zvyšuje produktivitu práce a zmena postoja pracovníkov k práci zasa zvyšuje ziskovosť spoločnosti. Preto je viac než dôležité, aby ste sa zamerali na tento fakt a zbytočne neplytvali energiou a investíciami na niečo, čo v podstate ani nefunguje. Motivácia je overená a dlhé roky fungujúca metóda, od ktorej výsledky očakávať môžete takmer ihneď.

Potrebujete nájsť ten správny spôsob

Vysoko motivovaný zamestnanec skutočne pracuje lepšie. Organizácia, ktorých zamestnanci pracujú dobre, všeobecne vykazujú lepšie výsledky a tým, že sa mení ich prístup k práci, zvyšujú jej ziskovosť.

Každý zamestnanec je ale iný, každá firma pracuje s niečím iným, môžete mať sídlo firmy v byte a široký okruh zazmluvnených pracovníkov v teréne, a preto je dôležité nájsť ten vhodný spôsob. Vyskúšajte niektorý z nasledujúcich.

Uznanie, že podriadení môžu byť motivovaní niečím, čo priamo nesúvisí s ich prácou

Dynamický tím s výrazným rastovým potenciálom, ľudia čo sú vášniví športovci, pestujú koníčky alebo obľubujú iné činnosti, ktoré nesúvisia s ich prácu. Pýtate sa, ako motivovať týmto smerom? Jednoducho! Môžete využiť túžbu vašich zamestnancov dosiahnuť dobré výsledky v tejto oblasti s cieľom stimulovať ich rast a motiváciu na pracovisku.

Uvedomte si, že zamestnanci sú živými ľuďmi so svojimi vlastnými záujmami. Zistite preto, čo ich poháňa vpred aj vo voľnom čase. Pomôžte im v štúdiách, zdokonaľovaní sa a zaujímajte sa o ich úspechy. Ako potrebujú využiť vaše stále plné a výkonné tonery do tlačiarne, neváhajte im vyjsť v ústrety.

Merajte stupeň úspechu

Zamestnanci, ktorí neustále monitorujú svoju činnosť, si môžu všimnúť a zdokumentovať nárast svojej profesionality. Vytvárajú pre seba tabuľky a hodnotenia a lepšie si tak uvedomujú svoje víťazstvá a porážky.

Ako to dosiahnuť? Akýkoľvek cieľ môže byť meraný jednoduchým systémom hodnotenia. Ak úloha nezahŕňa vyjadrenie výsledku v číselnej forme, vytvorte stupnicu na posúdenie produktivity práce. Všetko si potom môžete prehľadne a vďaka tonerom Canon pozrieť na jednom alebo niekoľkých listoch papiera.

Sledujte úroveň motivácie

Vo väčšine organizácií manažéri nemajú predstavu o skutočnej úrovni motivácie svojich podriadených. Ak začnete merať motiváciu, potom sa s najväčšou pravdepodobnosťou čoskoro naučíte, ako ju zvládnuť. Bez údajov o úrovni motivácie nikdy nemôžete tento ukazovateľ zlepšiť.

Opýtajte sa svojich podriadených, čo by chceli

Rôzni pracovníci majú rôzne ciele a túžby, čo znamená, že potrebujú poskytnúť rôzne príležitosti pre prácu a profesionálny rast. Nemôžete motivovať konkrétnych ľudí jednotným programom. Na zvýšenie dobrej motivácie je potrebné nájsť individuálny prístup.

Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je delegovanie právomoci, cieľov a úloh na každého zamestnanca pri príprave spoločného plánu alebo projektu. Ďalšou možnosťou je dať podriadeným možnosť samostatne rozvíjať vlastné strategické ciele a plány.

Požiadajte zamestnancov o výsledky práce

Čím viac informácií, tým vyššia je motivácia. Z tohto dôvodu sa dobrý zamestnávateľ usiluje o intenzívnejšiu výmenu údajov v rámci organizácie. Snažte sa menej hovoriť o sebe, ale viac sa pýtajte ostatných o ich práci.