Po obnove povrchu časti komunikácie na Tatranskej ulici mesto Banská Bystrica pokračuje v obnove asfaltu aj na Starohorskej ulici. 3.novembra sa začali práce na oprave ďalšej z  miestnych komunikácií v mestskej časti Sásová – Rudlová.

starohorskaOpravy asfaltového povrchu na Starohorskej ulici sa vykonávali  v úseku od čísla 6 po 30. Predpokladaný termín ukončenia prác bol do piatku 7. novembra 2014. Išlo opravy prejazdnej časti vozovky, ako aj časti parkovacích plôch. Financie na obnovu sásovských komunikácií i v ďalších mestských častiach mesta vyčlenili poslanci ešte na septembrovom zastupiteľstve.

„Som rád, že sa nám podarilo presadiť opravu rozbitých komunikácií v Sásovej a došlo aj na Starohorskú ulicu. Len plátanie  najväčších dier po zime bolo dlhodobo neudržateľné,“ hovorí poslanec  Andrej Refka.

Počas prác bola prejazdná len ľavá časť vozovky. Vodiči museli týždeň strpieť sťažené parkovanie v tejto časti ulice. „Opravili sme aspoň prvý úsek komunikácie na Starohorskej, na ktorý nám vyšli peniaze v rozpočte, ktoré sme napokon museli doslova ťahať od vedenia mesta. V budúcom roku chceme v obnove ciest a chodníkov v Sásovej pokračovať,“ vysvetľuje poslanec a predseda dopravnej komisie Jakub Gajdošík.

Opravený úsek cesty už slúži občanom. „Okrem opráv ciest a chodníkov chceme konečne doriešiť aj parkovanie v nielen na Starohorskej, ale na celom našom sídlisku. Sú pripravené štúdie na nové parkovacie miesta, ibaže vedenie mesta musí intenzívnejšie hľadať investičné možnosti, ktoré my poslanci podporíme,“ dodáva poslanec Michal Škantár.

O ďalších investíciách už bude rozhodovať nový primátor s novým mestským zastupiteľstvom po 15.novembri. Pre obyvateľov najväčšieho bystrického sídliska je však dôležité, že ich poslancom sa napriek nechuti vedenia mesta podarilo v závere tohto roka  presadiť aspoň tie najnutnejšie investície do opráv miestnych komunikácií.