Kým tohtoročnou prvorodenou Slovenkou je Bystričanka Zara, pred rokom patril primát v Meste pod Urpínom dnes už ročnej Nikolke. V minulom roku prišlo na svet v matričnom obvode Banskej Bystrice 1172 detí. Narodilo sa viac dievčat (603) ako chlapcov (569).

Z počtu 1172 novorodencov bolo 721 Banskobystričanov (356 chlapcov a 365 dievčat). Medzi najobľúbenejšie mená patrili Jakub, Adam, Martin, Tomáš, Samuel a dievčenské Viktória, Nela, Laura, Nina a Ema. Rodičia vyberali novorodencom aj netradičné mená – napríklad chlapčenské Jamie, Tekela alebo dievčenské Constance, Alya, Mary, Cyntia, Jessy či Zoe. Z inojazyčných mien je v banskobystrickej matrike zapísané aj dievčatko Shery Moon Luca.

K 31.12.2010 mala Banská Bystrica 78 724 obyvateľov, z toho 37 053 mužov a 41 671 žien. Prisťahovalo sa 886 ľudí, odsťahovalo 1255. Zomrelo 663 obyvateľov (342 mužov a 321 žien), za matričný obvod to bolo 1220 ľudí (643 mužov, 577 žien).

Vlani bolo uzavretých 415 manželstiev (z toho 191 cirkevných a 224 civilných), najčastejšie vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici. Naši občania sa totiž môžu zosobášiť aj mimo matričného obvodu a tieto oznámenia posielajú následne príslušné matričné úrady podľa trvalého bydliska novomanželov na evidenciu obyvateľov.

Banskobystrická radnica v rámci agendy Zboru pre občianske záležitosti posiela pozdravy všetkým jubilantom na území mesta pri príležitosti 80., 85., 90., 95. a 100. narodenín. Zbor pre občianske záležitosti v minulom roku zorganizoval pre 507 detí 65 uvítaní do života, jedno prijatie novomanželov po sobáši v zahraničí, tri zlaté svadby a 142 prijatí pri príležitosti životných jubileí.

[poll id=“8″]