Rozdielne pohľady na fungovanie obce medzi poslancami a starostom vyvrcholili odmietnutím štvorice zvolených zastupiteľov zložiť poslanecký sľub. Znesvárené strany si názory odkazujú cez schránkové letáky.

V priebehu tohto týždňa našli obyvatelia Hornej Mičinej v poštových schránkach vyhlásenie štvorice zvolených poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí odmietli zložiť poslanecký sľub, čím im automaticky zanikol mandát. Dôvodom bola nespokojnosť so zlou finančnou situáciou obce, ktorú mal podľa skupiny poslancov zapríčiniť starosta  Jozef Vránsky (SMER-SD). Vytýkajú mu, že niekoľkokrát s nimi odmietol diskutovať a z dohodnutých stretnutí odišiel.

„V rokoch 2008-2009 boli starostom obce objednané stavebné práce i napriek tomu, že neboli finančne kryté, faktúry za tieto práce nezaevidoval a k dnešnému dňu ani neuhradil,“ píše štvorica už bývalých poslancov – Viliam Lenár, Roman Matuška, Zuzana Kováčová a Zdeno Martinec. Na základe nimi uvádzaných skutočností navrhujú odvolanie starostu. „Nie je možné spolupracovať s človekom, ktorý zavádza, klame a nie je schopný prijať aj mieru svojej viny za situáciu, do ktorej sa obec Horná Mičiná dostala,“ zdôvodňujú svoje kroky bývalí poslanci.

Reakcia nenechala na seba dlho čakať a už niekoľko dní na to si našli občania Hornej Mičinej v schránkach ďalší leták, tentoraz podpísaný starostom Jozefom Vránskym. Ten obviňuje poslancov, že svojim konaním ohrozili fungovanie obce a ich kritika nie je ničím iným iba osobným osočovaním.

„Počas celého obdobia som postupoval v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obci, schváleného v Obecnom zastupiteľstve. Tento program bol výsledkom rodinného dotazníka, ktorý ste vyplnili vy občania,“ píše starosta, ktorý tvrdí, že poslancami spomínané neuhradené záväzky budú splatené začiatkom tohto roka.

„Nikdy som nezneužil právomoci verejného činiteľa, neobohatil som sa, nezmenil som sa, zmenila sa doba a treba na to reagovať. Reagovať spoluprácou, nie štýlom skupiny okolo p. Lenára a p. Martinca, reagovať prácou a odbornosť a znalosť zákonov preniesť do aktívnej činnosti obce, nie do médií, nie do podnetov na políciu, na prokuratúru,“ zakončuje starosta príhovor k obyvateľom.

Horná Mičiná potrebuje obsadiť päťčlenné obecné zastupiteľstvo a sľub zložili doteraz iba traja kandidáti. Medzi nimi aj Vránskeho protikandidát  z volieb starostu Pavol Saktor (SDĽ). Keďže vo voľbách do zastupiteľstva kandidovalo osem adeptov a väčšina z nich poslanecký sľub odmietla zložiť, čakajú obec na jeseň doplňujúce voľby.