Počas policajnej akcie, ktorá sa konala v piatok 7. septembra v čase od 14.00 do 19.00 hodiny na území celého Banskobystrického kraja, policajti zistili 308 priestupkov.

Osobitná kontrola prebiehala v celom Banskobystrickom kraji a jej cieľom bolo zlepšiť bezpečnostnú situáciu na teritóriu všetkých okresov a pozitívne ovplyvniť disciplínu účastníkov cestnej premávky a vývoj dopravnej nehodovosti. Do celokrajskej kontroly sa zapojili okrem policajtov z dopravnej polície aj policajti poriadkovej polície a policajti železničnej polície, spolu 118 policajtov.

Policajti sa pri kontrole zamerali najmä na porušovanie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti, na požívanie alkoholu vodičmi pred jazdou a kontrolovali aj technický stav vozidiel.

Počas osobitnej kontroly policajti zistili najviac priestupkov za rýchlosť – 137, pásy – 39, technický stav vozidla – 28 priestupkov, jazda bez osvetlenia – 25 priestupkov, používanie telefónneho prístroja – 14 priestupkov a za nesprávne predchádzanie – 2 priestupky.

Alkohol počas kontroly zistili u dvoch cyklistov a priestupku sa dopustili aj 4 chodci. Policajti v niektorých prípadoch museli zadržať vodičské preukazy a osvedčenie o evidencii vozidla.

Polícia piatkovou kontrolou nadviazala na mimoriadne akcie na cestách z druhej polovice augusta, ktoré v kraji ukázali veľkú nedisciplinovanosť vodičov.