Mesto Banská Bystrica nateraz nepovolilo projekt VAVPARK BB, ktorý mal byť ďalším pokračovaním komplexu Europa na Troskách. V prvej etape mal priniesť ďalšie obchodné a administratívne priestory, v druhej potom viacúčelovú športovú halu a galériu s výstavnými priestormi.

Už na uplynulom zasadnutí Mestského zastupiteľstva zástupca investora – architekt Marián Šovčík, poukázal na fakt, že stanovisko stavebného úradu mesta bolo vraj pôvodne kladné. Na základe výhrad primátora ohľadom dopravnej obslužnosti, s ktorými sa stotožnili i viacerí mestskí poslanci, však nedošlo zo strany hlavy mesta k podpisu rozhodnutia a 1. augusta bolo investorovi adresované celkovo zamietavé stanovisko. Mesto pôvodne podmieňovalo súhlas najmä výstavbou podchodu pre chodcov pod malým kruhovým objazdom pred Europa SC a tiež výstavbu novej komunikácie pozdĺž Europy na Hutnú ulicu. V definitívnom zamietnutí však samospráva vyčíta projektu aj iné nedostatky.

Mesto totiž rozhodlo, že súčasný projekt nie je v súlade s platnou územno plánovacou dokumentáciou. Projektu napríklad vyčíta fakt, že neobsahuje prekryté námestie, ktoré je pre túto zónu plánované. A to aj s ohľadom na fakt, že v pôvodnom projekte investora AHR – AIA Hotel Resort mal byť celý komplex postavený okolo veľkého prekrytého námestia. Nový projekt VAVPARK však mal podľa predloženého znenia rovnako obsahovať pasáž, ktorá mala vyústiť do prekrytého námestia. Stavebný úrad zároveň vyčíta projektu i nedostatočný počet parkovacích miest, ale i fakt, že viaceré vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií majú byť k neaktuálnemu projektu.

Investor sa plánuje voči rozhodnutiu mesta odvolať a zvažuje i právne kroky.

Vojna developerov pre prístupovú cestu?

Stavebný úrad investorovi vyčíta aj viacero nedostatkov v súvislosti so susedným projektom Antea City, nakoľko jej investor podal voči projektu námietky. Investor projektu VAVPARK za tým vidí tendenčnosť primátora mesta.

Za plánovaným komplexom Antea stoja španielski investori a jeho developerom mala byť tunajšia spoločnosť Profinex Holding. Projekt, ktorý plánoval výstavbu štyroch stovák bytov síce mal územné rozhodnutie platné už v roku 2007, dosiaľ sa však stavať nezačalo. V nedávnom mediálnom stanovisku spoločnosť ANTEA SLOVAKIA upozornila, že práve investor projektu VAVPARK znemožňuje výstavbu odopieraním súhlasu napojenia na ním vybudované inžinierske siete a cestu. Tá mala byť podľa zástupcov projektu Antea v minulosti prevedená do majetku mesta, navyše mal Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vydať rozhodnutie o viacerých porušeniach zákona pri vydaní stavebného povolenia na túto komunikáciu.

Reč je o tej istej komunikácii, ktorou dnes z malého kruhového objazdu pri ESC prichádzajú vodiči do podzemného i na strešné parkovisko obchodného centra a po novom by mali aj k projektu VAVPARK a tiež jej športovej hale s kapacitou až okolo päť tisíc divákov, či k plánovanej výstavbe nájomných bytov od rovnakého investora a k objektom Mammacentra a hospicu. Podľa stavebného úradu by malo posúdenie komunikácie i malého kruhového objazdu zohľadňovať i potreby projektu ANTEA a chýba mu tiež svetlo-technický posudok plánovaného projektu vzhľadom na plánovanú stavbu bytového komplexu.

Konateľ spoločnosti VAV invest, ktorá projekt VAVPARK pripravuje – Peter Valach, po prijatí rozhodnutia obvinil komentárom vo viacerých navštevovaných skupinách na sociálnej sieti primátora z podliehania lobizmu zástupcov susediaceho projektu: „Dnešným dňom nadobudla arogantnosť primátora, ktorého sme volili, aby sme dosiahli zmenu, absolútnu hodnotu. Nielenže podlieha lobistickým tlakom spoločnosti Profinex a jej právneho zástupcu, ale vyhrocuje situáciu tak, že dňa 01.08.2012 vydal rozhodnutie, ktorým zamieta spoločnosti VAV invest návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu VAV PARK BB,“ uviedol v závere minulého týždňa Valach.

Požiadali sme aj o reakciu primátora Petra Gogolu na tieto obvinenia, ten je však počas aktuálneho týždňa na dovolenke. K téme sa tak ešte určite vrátime.