Profesionálom z oblasti informačných technológií, ale aj nadšencom IT či internetovým poskytovateľom je venované v poradí už druhé podujatie pod názvom REBYTE (rebajt). To sa uskutoční už 18. mája práve v Banskej Bystrici.

Konferencia REBYTE (rebajt) nadväzuje na dlhoročnú tradíciu niekdajších stretnutí SKFree. Pripravovaná akcia ponúka príležitosť pre širokú ISP a Sysadmin komunitu stretnúť sa, zdieľať skúsenosti a diskutovať o najnovších trendoch v oblasti informačných technológií.

REBYTE sa zameriava hlavne na systémových administrátorov a lokálnych poskytovateľov internetu a je skôr neprogramátorským stretnutím, orientovaným na sieťové riešenia, servery, cloudy, skripty, ale aj hardvér a rôzne riešenia z oblasti opensource. Pripravené budú zaujímavé prezentácie a cieľom je tiež možnosť nadväzovať nové kontakty.

„Jedným z cieľov podujatia je aj udržiavanie a nadväzovanie kontaktov, možnosť poučiť sa z krátkych výstižných prezentácií o technológiách, či o aktuálnej legislatíve,“ priblížil Rudolf Kubík, organizátor podujatia a konateľ spoločnosti BBX s.r.o., ktorá je poskytovateľom internetového pripojenia v banskobystrickom regióne.

Prezentované budú témy ako RISC je zisk, Európsky DNS – DNS4EU, či prezentácia Výskumného ústavu spojov o škodlivosti elektromagnetického smogu.

Medzi účastníkmi bude napríklad aj niekdajší dlhoročný hovorca tzv. telekomunikačného úradu a uznávaný telekomunikačný analytik Roman Vavro.

Celý program podujatia, vrátane možnosti registrácie pre účastníkov nájdete na webovej stránke www.rebyte.sk.

Účastnícky poplatok pri pasívnej účasti je vo výške 27 eur, pričom v cene je nielen účasť na prednáškach či workshopoch, ale aj celodenné občerstvenie. Po skončení podujatia je pre účastníkov a prednášajúcich plánované aj neformálna afterparty.

Komorná konferencia pre širokú ISP a SysAdmin komunitu REBYTE sa uskutoční 18. mája v priestoroch Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od 9.00 h.