V poslednú augustovú nedeľu sa uskutoční Zraz veteránov Špania Dolina – Ľubietová so začiatkom v obci s baníckou históriou, v Španej Doline.
Program sa začne registráciou účastníkov v čase 8.00 – 9.30. Zhruba o 9.30 – 10.00 zaznie príhovor organizátorov spolu s rozprávaním o histórii Španej Doliny. O 10.15 do 11.00 h bude prebiehať komentovaná prehliadka Kostola Premenenie Pána, počas ktorej zaznejú tóny vzácneho organu. Od 11.00 sa bude súťažiť. Účastníci si pochutia na obede v Klopačke. Od 12.30 približne do 13.30 sa bude jazdiť podľa mapky do Ľubietovej, účastníci sa budú presúvať samostatne. O 13.30 do 15.00 ich čaká prehliadka muzeálnej a mineralogickej miestnosti, možnosť individuálnej prehliadky Banského náučného chodníka, súťaže a samotné vyhlásenie výsledkov. Zraz sa ukončí o 15.00 – 16.00 chutným gulášom. Zraz je určený pre vozidlá do roku 1985.

Štartovné:

Vozidlo: 5 eur.
Osoba: 25 eur.

Zaregistrovať sa môžete na milanleno@gmail.com, kde sa dozviete aj viac informácií.