Vo štvrtok 20. apríla sa v banskobystrickom komunitnom centre Záhrada uskutoční diskusia, ktorej cieľom je aplikovať koncept klimatickej krízy v podmienkach Slovenskej republiky a priblížiť tento aktuálny problém v Banskej Bystrici.

Nosnou témou podujatia je spravodlivá klimatická transformácia s dôrazom na sociálny aspekt jednotlivých opatrení. Zvyšovanie povedomia o pozitívnych vplyvoch zelenej transformácie je dôležité. Vytvorený priestor pre sociálny dialóg prispieva k vyššej akceptácii klimatických opatrení.

Hosťami sú Jakub Filo, Martina Strmeňová a Radek Kubala. Diskusiu moderuje Jakub Hrbáň z Klíma ťa potrebuje. Podujatie začína o 18.00 h.