Pozývame vás na reprízu hudobnej rozprávky Zázrakovanie, ktorá sa uskutoční 20. mája o 17.00 h vo veľkom štúdiu v Divadle Akadémie umení.

Hudobné príbehy, ktoré hľadia na to, čo vidíme i za to, čo vidíme. Záleží na tom, ako sa pozeráme a či sa ešte chceme pozerať …ako deti.
Treba cností na svete? Na čo nám je spravodlivosť, mravná sila, múdrosť, miernosť, rozvážnosť, láska, odvaha a viera?
Noe, Babylon, Mojžiš, Daniel, Jonáš, Mudrci, Kána, Olej, Ráno – biblické príbehy Starého a Nového zákona spracované hudobnou formou pre deti od troch rokov.

Autorské skladby vznikli v roku 2013 na účely katechézy pre deti.