Koncert a predstavenie, ktoré skúma ďalší krok evolúcie ľudstva, vznik tzv. ľudského posttechnologického vedomia. Predstavenie vás rituálne zasvätí a dovedie do tranzu hyperreality ako paralelného sveta, ktorý formuje umelá inteligencia a biodynamika účinkujúcich performerov. Projekt ohlasuje príchod informačnej lavíny, ktorá súvisí s vývojom učenia sa strojov a AI.

Robert B. Lisek je umelec, matematik a skladateľ, ktorý skúma prieniky medzi systémami, sieťami a procesmi – výpočtovými, biologickými a sociálnymi. Je priekopníkom v oblasti umenia a hudby založenej na učení sa strojov, čo podnecuje kritické úvahy o dôsledkoch AI pre súkromie, konanie, dôveru, kreativitu a kultúru, a skladateľom súčasnej hudby, autorom mnohých projektov a partitúr na priesečníku spektrálnej, stochastickej, konkrétnej hudby a hluku (noise music).