Dokumentárny film pri príležitosti 52. výročia vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.

Pútavá „oral history“, mozaika emocionálne ladených výpovedí obyčajných ľudí s fotogenickými dokrútkami, dynamická vizuálna ukážka premýšľania o dobe, pohľadnica z roku 1968, so všetkým, čo sa nás týka/lo. r. Barbora Berezňáková, 2018, 30 min.

Projekt 68 je unikátnym živým pamätníkom k udalostiam 21. augusta 1968 – vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Formou filmového dokumentu, on-line portálu a diskusií spojených s premietaním vytrháva historické udalosti z učebníc dejepisu a podnecuje medzigeneračný dialóg.

KONTEXT

Naša generácia vyrastala po roku 89 v období slobody. Možnosť konfrontácie so západným svetom a myslením nás však paradoxne vracia k myšlienke definovať si to „naše“. Československo a jeho socialistickú minulosť považujeme za súčasť našej mentálnej výbavy, ktorá aj dnes potrebuje spoločenskú reflexiu. Udalosti augusta 1968, sú živými zážitkami generácie našich rodičov a starých rodičov, ktoré formovali ich možnosti, hodnoty, myslenie a teda aj krajinu, do ktorej sme sa neskôr narodili my.

V súčasnom svete neustáleho internetového šumu a pretlaku dostupných informácií, častokrát našu pozornosť podprahovo zapĺňa obsah sociálnych sietí diskutabilného význa mu. Ale práve túto populárnu formu zdieľania obsahu chceme využiť na to, aby sa nezabudlo na niečo naozaj dôležité.
Cez pohľad a príbehy „obyčajných ľudí“, ktorí majú na tieto dni silnú spomienku, chceme vytrhnúť tieto zásadné udalosti z učebníc dejepisu a zasadiť ich do kontextu histórie rodín, ľudských osudov a pohnútok, ktoré našu krajinu formujú dodnes. Projekt má za cieľ podnietiť medzigeneračnú spoločenskú diskusiu a snahu o pochopenie toho, kto sme a kam smerujeme.