Tragikomická jednoaktovka o krehkosti ľudskej duše a o tom, ako byť znova človekom.

Aké by to bolo žiť vo svete či komunite, kde si uvedomujeme naše skutočné emócie a odvážime sa im oddať? Vo svete, kde nehráme role ani hry; vo svete, kde sa nesnažíme napĺňať očakávania druhých, ale sme sami sebou; vo svete, kde sú ľudia autentickí.