Chcete sa naučiť pochopiť svoje telo a jeho súvislosti tak, aby ste sa vedeli hýbať v bežnom živote alebo pri športe bez bolesti?

Naučte sa pochopiť ľudské telo a princípy pohybu vďaka jedinečnému workshopu, zostavenom na odborných poznatkoch z fyzioterapie, anatómie a biomechaniky pohybu. Prvý zo série workshopov sa zaoberá komplexným pochopením fungovania tela ako celku v tensegrity pohľade – ako dosiahnuť efektívny pohyb, výkon, ako korigovať nesúlad v jednotlivých štruktúrach tela.
Pre koho je kurz určený? Pre bežných ľudí a športovcov, ktorí chcú jednoduchou formou pochopiť princípy a súvislosti pri pohybe, fyzioterapeutov a lekárov, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať a rozšíriť svoju odbornosť, trénerov a učiteľov, ktorí chcú svojich klientov viesť k správnej technike pohybu bez zranení

Viac informácií nájdete na webe.