Nedeľné tvorivé dielne pre deti: od 13.00 do 17.00 h, posledný vstup o 16.00 h

Vstupné: 1,50 €