výroba vtáčích búdok pre dážďovníky – Vyhrnieme si rukávy a pri práci s pílkou a kladivom vyrobíme dážďovníkom nové „domčeky“.

o 10.00 h – prednáška o vtáčích druhoch s ornitológom Imrichom Kováčom

Vstupné: 1,50 €