Dana Dinková – hudobno-dramatické a tanečné dielo

Hudobné naštudovanie: Igor Bulla
Dirigent: Igor Bulla
Réžia: Dana Dinková
Choreografia: Dana Dinková
Scéna: Peter Janků
Kostýmy: Ľudmila Várossová
Zbormajsterka: Iveta Popovičová