Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici už po šiesty krát pripraví predvianočný Univerzitný punč. Ten sa uskutoční v stredu 14. decembra od 13.00 do 22.00 h.

Univerzitný punč sa už stal tradíciou Banskobystrických Vianoc. V stánku na Námestí SNP bude vedenie jednotlivých fakúlt a univerzity spolu s rektorom a primárom – zakladateľom občianskeho združenia Svetielko nádeje predávať punč študentom UMB, zamestnancom univerzity a verejnosti.

Výťažok z Univerzitného punču poputuje do Svetielka nádeje, ktoré aj vďaka Vám, ktorí sa zapojíte do tejto charitatívnej akcie, rozsvieti bežný deň deťom, ktorí bojujú s onkologickým ochorením.