Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici už po štvrtýkrát pripraví predvianočný Univerzitný punč.

Univerzitný punč sa už stáva tradíciou Banskobystrických Vianoc. V stánku na Námestí SNP bude vedenie jednotlivých fakúlt a univerzity spolu s rektorom a primárom – zakladateľom občianskeho združenia Svetielko nádeje predávať punč študentom UMB, zamestnancom univerzity a verejnosti.

Výťažok z Univerzitného punču poputuje do Svetielka nádeje, ktoré aj vďaka Vám, ktorí sa zapojíte do tejto charitatívnej akcie, rozsvieti bežný deň deťom, ktorí bojujú s onkologickým ochorením.

Stánok bude otvorený od 13.00 h do 22.00 h. Podujatie nájdete aj na Facebooku.