výstava o ľudskej ekologickej stope doplnená o nápady na riešenie ekologických problémov