Zrušené v rámci prevencie proti šíriacemu sa koronavírusu.

Priestor pre dialóg občanov všetkých generácií a vzdelaní. Občanov, ktorí majú záujem posilňovať svoje zručnosti, obohacovať názory a kultivovať svoje myslenie.

Občanov, ktorí sa chcú učiť viesť dialóg navzájom, ale aj spolu so svojimi mestskými zástupcami, verejnými predstaviteľmi a naopak. Aby ste mali chuť “meniť a vytvárať’’ svet”, v ktorom žijete a nespoliehali sa len na politikov.

V predvolebnom, ako aj v povolebnom období sú témy dialógových stretnutí poznačené aktuálnym politickým dianím. V povolebnom dialógu 4 by chceli položiť dôraz na zodpovednosť politických subjektov spájať sa pri uskutočňovaní zmien v spoločnosti po voľbách, ako aj spájať polarizované, povolebné Slovensko. Zodpovednosť za súdržnejšiu krajinu nenesú však len novozvolení politici, ale aj občania.

Formát dialógu sa priebežne snažia zdokonalovať, aby zo stretnutí bolo stále viac cítiť, že nejde len o diskusiu, ale o skutočný kontakt, spájanie sa s tým druhým.