Komunitné centrum Sásová otvorí opäť svoje priestory  tvorivosti. Vo štvrtok 23. mája o 17.00 h sa vám v rámci cyklu Tvorím, teda som… predstaví spevák, hudobný redaktor a pedagóg Ľuboš Kovačech. Ukáže nám ako pracovať s hlasom, predstaví svoju hudobnú tvorbu a budú aj jazykolamy a mnoho ďalšieho.  Všetkých srdečne pozývame.