Giacomo Puccini – opera

Hudobné naštudovanie: Fabio Mastrangelo
Dirigent: Fabio Mastrangelo
Réžia: Martin Huba
Scéna: Jozef Ciller
Kostýmy: Peter Čanecký
Zbormajster: Ján Procházka