Benefičný večer na podporu Základnej školy pri zdravotníckom zariadení v Banskej Bystrici.

Už po niekoľký krát organizuje štúdio Alishaba koncoročné predstavenie absolventiek kurzov. Okrem klasických brušných tancov si budete môcť vychutnať aj flirt dance, orientálne tango, tanec s hodvábnym vejárom, s paličkou, bubienkový tanec, Tribal a Tribal fusion. Počas večera uvidíte takmer 40 žien, ktoré pre vás celý rok pripravujú tanečný program. Navštevujú kurzy tanca v Alishabe a o svoje potešenie sa chcú s vami podeliť aj 20. júna na spoločnom predstavení. Výťažok zo vstupného je ako po minulé roky použitý na tvorivé dielne s deťmi prevažne na onkológii.

Vstupenky si zakúpite v Informačnom centre Banská Bystrica v budove historickej Radnice v hodnote 6€.