Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Centrum slovanských štúdií pozýva 29. mája o 17.00 h na stretnutie so známym slovenským cestovateľom Davidom Slovákom: Európa na formane. Porozpráva o tom, ako sa cestuje na 30-ročnom aute. Podujatie sa uskutoční v spoločenskej sále a vstup je voľný.