o 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 h
Komentované prehliadky výstavy Keď zubatá kosu brúsi s etnologičkou Janou Koltonovou.

o 13.30, 14.30, 15. 30 h
Cesta smelého hrdinu – hravé sprevádzanie výstavou pre malých nebojácnych návštevníkov.