Stredoslovenské múzeum pozýva na ďalšie cyklické podujatie – Čo sa skrýva v depozitári.

Venované bude téme pobytu členov kráľovskej rodiny v meste pod Urpínom.

Historik Filip Glocko priblíži ich cestu prostredníctvom denných zápiskov arcivojvodu Leopolda.

Baníctvo na území dnešného Slovenska malo cez dlhé stáročia mimoriadny význam, a to nielen produkciou zlata, striebra, medi, železa a iných kovov, ale aj prínosom do rozvoja banskej, úpravníckej a hutníckej techniky a technológie. Práve banské mestá sa stali stredobodom záujmu vtedajšej panovníčky Márie Terézie, ktorá vyslala svojich dvoch synov, následníka trónu a neskoršieho cisára Jozefa II. a jeho mladšieho brata, tiež neskôr cisára Leopolda II. v rámci ich vzdelávania na študijnú cestu práve do oblasti stredoslovenských banských miest.

Viac informácií o podujatí nájdete na stránke mesta Banská Bystrica.