Stredoslovenské múzeum pozýva na ďalšie podujatie z cyklu Stretnutia s minulosťou.

Aj mená majú svoju minulosť.  Presvedčí vás o tom ďalší zaujímavý hosť. Stredoslovenské múzeum tentokrát svojim priaznivcom ponúkne možnosť nahliadnuť do tajov jazykovedy, konkrétne onomastiky.

Hosťom obľúbeného cyklického podujatia, ktoré sa už tradične uskutoční v Thurzovom dome, bude prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. z  Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V súčasnosti je populárne nechať si vypracovať rodokmeň, ktorý vám prezradí, kam až siahajú vaše korene. To isté v určitom zmysle dokáže aj onomastika. Vlastné mená riek, miest či ľudí, nám totiž môžu tak isto toho veľa naznačiť. Prostredníctvom onomastiky tiež vieme určiť pôvod a formovanie priezvisk na Slovensku.

Vstupné: 2 €