Zrušené v rámci prevencie proti šíriacemu sa koronavírusu.

Etika, aplikovaná etika Katedra filozofie FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vás pozýva na diskusiu o rodovej rovnosti v kontexte univerzitného prostredia.

V diskusii s prof. Alexandrou Bitušíkovou a doc. Ivanom Chorvátom sa zamyslíte nad tým, čo znamená termín rodová rovnosť, prečo našu spoločnosť tak polarizuje a akú úlohu v tomto smere zohrávajú alebo by zohrávať mali či mohli univerzity. Bližšie sa zameriate na tvorbu stratégie rodovej rovnosti na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Diskusiou vás prevedú Andrea Klimková a Daniela Kováčová.

Viac informácií o podujatí nájdete naFacebooku.