Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, v. v. i., a Švajčiarske veľvyslanectvo na Slovensku srdečne pozývajú na Švajčiarske literárne soirée: Noëlle Revaz: Visites à la prisonnière a Yusuf Yeşilöz: Hochzeitsflug.

Pri príležitosti vydania čísla 4/2022 časopisu Verzia: Rodina v súčasnej švajčiarskej próze.
Moderujú Zuzana Malinovská a Ján Jambor.

Texty v slovenčine prednesie Tamara Šimončíková Heribanová. Podujatie sa koná v nemeckom, francúzskom a slovenskom jazyku.

V spolupráci so Švajčiarskym veľvyslanectvom a s láskavou podporou: Švajčiarska kultúrna nadácia Pro Helvetia a Zürich Insurance Company Ltd.