Predstavenie Štátnej opery v Banskej Bystrici. Baletné spracovanie nesmrteľného príbehu o veronských milencoch.

Baletné libreto upravil: Robert Balogh podľa Williama Shakespeara

Svetoznámy balet Sergeja Prokofieva Romeo a Júllia patrí dnes k najhrávanejším a najobľúbenejším baletným titulom. V čase svojho vzniku mal však podobný osud ako mnohé iné avantgardné scénické diela – bol prijatý s nepochopením.

Vstupné: 8.00 €, zľavnené vstupné: 4.00 €. Dĺžka predstavenia: cca 2,30 h.

Viac informácií nájdete na webe, alebo na Facebooku.