Zrušené v rámci prevencie proti šíriacemu sa koronavírusu.

Opera pre rodiny s deťmi v 2 dejstvách v slovenskom jazyku.

Posledné divadelné dielo hudobného génia W. A. Mozarta sa stalo jednou najfrekventovanejších opier na svete. Čarovná flauta je pritom dielo „dobového strihu” − vychádza z tradície singspielu, spevohry kombinujúcej spievané a hovorené pasáže. Popri postavách z ľudského sveta tu vystupujú rozprávkové bytosti a nadprirodzené sily. V príbehu sú zakódované rôzne životné postoje, filozofie, dielo nastoľuje otázky hraníc slobody a neslobody, pravdy a morálky. Láska princa Tamina a princeznej Paminy je vystavená rôznym skúškam, na konci ktorých stojí spoločné šťastie. Kontrastný pár predstavuje humorný párik Papageno a Papagena, ktorí vnesú do deja nemálo žartov. Démonickým zjavom príbehu je Kráľovná noci charakterizovaná fenomenálnymi hudobnými číslami… Nenadarmo sa Čarovná flauta po premiére v roku 1791 stala hitom. Nesmrteľná Mozartova hudba nadchýna aj dnes, po viac ako 220 rokoch. Je svieža, brilantná, nápaditá, jednoducho… súčasná.

Hudobné naštudovanie: Igor Bulla
Dirigent: Igor Bulla

Réžia: Dominik Beneš

Vstupné: 8 €
Zľavnené vstupné: 4 €
Dĺžka predstavenia: 170 minút